marți, 16 iunie 2009

De ce "SALVAŢI ROMÂNIA" ?

Suntem cu toţii cetăţeni ai planetei Pământ şi trăim un început de mileniu deloc promiţător pentru viitorul umanităţii.

Debusolaţi şi lipsiţi de repere ne pierdem sufletul şi conştiinţa într-un zbucium continuu având ca scop să consumăm şi să fim admirati. Sensul vieţii, un viitor prosper urmaşilor şi semenilor noştri, comunităţilor în care trăim, omenirii în general, dispare încet dar sigur din meditaţiile şi preocupările noastre lăsând loc unui egocentrism desuet.

În toată goana noastră nebunească după plăceri, acumulări materiale, poziţii efemere şi influenţe iluzorii, puţini dintre noi mai auzim, din când în când, o voce interioară ce ne strigă: eşti pe un drum greşit, trebuie să schimbi ceva!

Ne mişcăm, vorbim, muncim, iubim, într-un cuvânt, trăim, din ce în ce mai repede şi mai dezordonat fără perspectiva de a ne depăşii vreodată barierele de timp şi cunoaştere, la fel cum moleculele de apă, încălzite fiind, îşi înteţesc miscarea dezordonată fără speranţa de a părăsi vreodată creuzetul. Tot apa ne spune că am mai avea o şansă de eliberare, dar suntem prea leneşi, prea comozi şi prea fricoşi s-o încercăm: să dăm în clocot.

Nicicând în istoria omenirii dezbaterile de idei nu au fost atât de sărace în a aborda unitar individul, privit ca, deopotrivă, promotor, principal beneficiar şi victimă a tuturor manifestărilor societăţii umane. Săraci în idealuri şi căi de urmat, lipsiţi de reponsabilităţi sociale, trăim izolaţi sufleteşte de semenii noştri deşi, fizic, împreună şi prin ei, ne urmărim meschin interesele proprii, condamnând definitiv coeziunea umană şi obiectivele acesteia, singurele ce ne pot asigura, pe termen lung şi la propiu, universalitatea.

Dezîmpovăraţi de asumarea moştenirii lăsate de înaintaşii noştri, de conservarea, înobilarea şi transmiterea ei generaţiilor viitoare, ne alegem conducători miopi şi superficiali dar capabili să ne ofere pâine şi circ în timp ce îndreaptă spre noi, milostivi şi ameninţători, continuu şi concomitent, persuatorii mileniului trei: băţul şi morcovul (the stick and the carrot).

Ei, aleşii şi conducătorii noştri la început de mileniu, nu ne conduc pe bază de principii şi ideologii ci după cerinţele şi legile impuse de îngeri şi demoni mai vechi sau mai noi, deoptrivă stăpânii şi uneltele lor dar şi prietenii, sperietorile şi duşmanii noştri, reali sau inventaţi, ce poartă nume ciudate, ca “Democraţie”, “Modernitate”, “Globalizare”, “Noua Ordine Mondială”, “Terorism internaţional”, “Piaţă liberă”, forţe omniprezente şi cameleonice, ce ne răsplătesc sau pedepsesc funcţie de cum le tratăm, deşi, fără noi oamenii, ar fi precum miresme în vid sau cutremure în nori, noţiuni şi fenomene imposibile.

Sub stăpânirea acestor îngeri şi demoni a intrat, acum douăzeci de ani, poporul român. Tânjind după opulenţa şi confortul occidental, l-am ucis pe Împăratul Roşu, stăpânul şi temnicerul nostru timp de 45 de ani, înlocuindu-l fără rezerve, optimişti şi încrezători, cu creatorul şi stăpânul tuturor îngerilor şi demonilor, strălucitorul, zgomotosul, promiţătorul Capitalism.

Pentru a-şi demonstra umanismul, noul stăpân ne-a lăsat să golim visteria Împăratului Roşu într-o orgie caracteristică deţinuţilor eliberaţi înainte de termen. Sătui să mai trudim şase zile pe săptămână, să ne petrecem sărbătorile prin muncă şi să salivăm în faţa vitrinelor occidentale ale căror bunătăţi tocmai le gustasem, ne-am grăbit apoi să depăşim decalajele de bunăstare ce ne separau de supuşii mai vechi ai Capitalismului. În goana după bani şi uitând de exemplul milenar al înaintaşilor noştri ce-şi obţineau bunăstarea, atâta cât era ea, prin muncă şi efort propriu, am acceptat propunerea noului stăpân de a scoate la mezat Zeiţa Roşie, cea care ne-a consumat energiile şi munca timp de aproape 50 de ani, condamnându-ne la salam cu soia şi zahăr pe cartelă în numele unui “viitor luminos” şi a “propăşirii neamului românesc pe noi culmi de progres şi civilizaţie”. Numele ei în limbajul de lemn, Averea Întregului Popor iar în limbajul noii orânduiri: Proprietatea Publică.

Ca să scăpăm de “mormanul de fiare vechi” pe care slugărea muncitorimea română, am tăiat şi vândut la kilogram fabrici, uzine şi combinate.
Ca să ucidem demonul cooperatist am dărâmat CAP-urile şi SMT-urile, sistemele de irigaţii şi fermele, din ale căror resturi ne-am construit coteţele şi pavat curţile.
Ca să-i potenţeze şi să-i fidelizeze pe noii boieri şi arendaşii acestora, nimeni alţii decât foştii vătafi ai Împăratului Roşu şi slugile lor ce au jurat necondiţionat credinţă Capitalismului, noul stăpân le-a donat activele performante şi i-a lăsat să ne devalizeze băncile şi să ne fure economiile prin tot felul de scheme piramidale şi fonduri de investiţii.
Ne-am vândut pe nimic pădurile, utilităţile publice, resursele naturale şi băncile, şi tot nu a fost deajuns.
Am trecut la bugetul de stat şi bugetele locale pe care le-am căpuşat şi continuăm să le căpuşăm fără milă.
În final, am început să ne vindem chiar şi munca încă neprestată, cumpărând totul pe împrumut, până şi concediile. Şi, ca să nu rămână nimic neexploatat, am început să vindem şi viitorul copiilor noştri, împrumutând bani de la fonduri, organizaţii şi bănci doar ca să ne ostoim poftele şi să ne afişăm o falsă prosperitate.
Ne aflăm în prezent în postura tatălui beţiv şi fără loc de muncă care, în sevraj fiind, se împrumută de bani garantând cu casa, deşi ştie că nu are cum să plătească ratele, pentru ţuica zilnică, aruncându-şi copiii în stradă şi condamnându-i la sărăcie şi privaţiuni fară sfârşit.

Ce influenţe are acest rapt generalizat asupra diverselor domenii de activitate ale societăţii româneşti şi, indirect, asupra populaţiei României?

Cum arată acum acest tărâm numit România după 45 de ani de guvernare roşie şi 20 de ani de capitalism “original”? Ce văd în jurul lor copiii noştri care au votat pentru prima data anul trecut?

Cât de pregătiţi suntem să înfruntăm criza economico-financiară globală? Când şi cum o vom depăşi şi ce viitor ne aşteaptă?

Pentru orice om de pe planetă, este suficient să navigheze pe internet folosind, în engleză şi română, cuvintele cheie “România ocupă locul...”, ca să ia la cunoştinţă de următoarele realităţi:

La majoratul primei generaţii de români liberi din ultimii 50 de ani, crescuţi şi educaţi într-o ţăra membră cu drepturi depline în structurile euro-atlantice, suntem catalogaţi în Europa şi în lume ca un popor trist, nefericit, neproductiv, needucat, măcinat de corupţie, cu o sănatate precară, o speranţă de viată redusă, o mortalitate ridicată şi o justiţie ineficientă; o ţară cu o forţă de muncă slab pregătită, neatractivă pentru investitorii industriali străini, cu o infrastructură înapoiată şi un turism primitiv în ciuda potenţialului ridicat, cu un sector productiv slab dezvoltat şi o administraţie greoaie; o ţară în care se dă de şase ori mai multă şpagă decât media europeană dar este pe ultimul loc în Europa la producţia agricolă medie la hectar; o ţără cu o fiscalitate excesivă, ce oferă facilităţi zero investitorilor mici şi mijlocii dar care îşi permite să susţină un sector bugetar supradimensionat; o ţară ai cărei conducători au preocupări minime, dacă nu inexistente, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pregătirea populaţiei pentru confruntarea cu provocările specifice secolului 21.


Concluzia: într-o lume aflată într-o profundă criză morala, dominată de un protecţionism în creştere şi un egosim justificat de criza ce nu iartă pe nimeni, dacă nu efectuăm schimbări fundamentale în toate domeniile de activitate ale societăţii, ne îndreptăm spre faliment economic, social şi politic, ce ameninţă însăşi funcţionarea şi, în ultimă instanţă, existenţa statului român.

Idea blogului “Salvaţi România” s-a născut din pierderea oricărei speranţe că vre-una din cele patru puteri actuale ale statului (inclusiv media) ar mai putea fi în măsură să demareze dezbateri şi să avanseze soluţii de însănătoşire a societăţii româneşti. Politicieni, funcţionari publici, oameni de afaceri, jurnalişti şi oameni ai legii au fost prinşi în ultimii douăzeci de ani, cu sau fără ştirea lor, într-o plasă de păianjen împletită din relaţii transpartinice, interese de grup, complicităţi oculte şi legi incoerente, a cărei singură menire este acapararea cu orice preţ a puterii economice, politice şi administrative din România, chiar dacă acest preţ este sacrifcarea interesului general pe termen mediu şi lung.

În acelaşi timp, acest blog exprimă speranţa că mai sunt în România oameni suficient de pregătiţi şi doritori să participe cu analize, opinii şi soluţii la redresarea ţării; este o invitaţie adresată tuturor românilor de bună credinţă la rezolvarea unui puzzle multidimensional a cărui imagine finală este situaţia reală a României şi perspectivele ei funcţie de evoluţiile de pe scena internaţională şi posibilele scenarii şi programe de redresare ce ar putea fi aplicate.

Blogul “Salvaţi România”, deşi nu are şi nu va avea niciodată conotaţii politice, propunându-şi să fie complet imun la orice afilliaţie sau partizanat, nu va descuraja dezbateri ideologice, dimpotrivă. Într-o lume care a fost martora, în mai puţin de douăzeci de ani, la compromiterea principalelor două sisteme politico economice ale ultimului secol, comunismul şi capitalismul, nevoia de prospeţime, inovaţie şi luciditate în desenarea unui nou tip de societate este mai mare ca oricând.

Asta nu înseamnă că opiniile celor care sunt membrii ai unor partide, sau simpatizanţi ai acestora, nu sunt bine venite. “Salvaţi România” se doreşte un forum în cadrul căruia orice persoană, publică sau obişnuită, angrenată politic sau nu, să poată să ne facă cunoscute, în nume propriu sau sub protecţia anonimatului analizele, prognozele şi soluţiile sale privind prezentul şi viitorul României, atâta imp cât ele urmăresc interesele comune ale tuturor românilor, indiferent de partidul, pătura socială, etnia, religia, sau grupul socio-profesional din care fac parte. Astfel, consider că înaintea oricăror interese de grup, orice societate ce se doreşte perenă, este obligată să urmărească prioritar acele obiective comune tuturor membrilor ei indiferent de particularităţile şi interesele care îi unesc sau deosebesc. Creionarea, definirea şi modalităţile de atingere a acestor obiective, este ceea ce î-şi propune acest forum.

Şi, ar mai fi un motiv ce a stat la baza ideii realizării forumului “Salvaţi România”, dacă nu la fel de pragmatic, cel puţin la fel de important: testarea interesului real pe care românii, cel puţin cei ce au acces la internet, îl au pentru reconstrucţia unei Românii viabile, prospere, şi promiţătoare de bunăstare şi afirmare pentru generaţiile viitoare. Inerţia, letargia, lipsa de reacţie, într-un cuvânt acceptarea tăcută cu care populaţia a tratat evenimentele politico-economice şi sociale din ultima perioadă, impune, din perspectiva conotaţiei evident mioritice, un răspuns clar la următoarea întrebare: dorim să schimbăm situaţia jalnică în care se află România sau ne lamentăm aşteptând tăcuţi şi resemnaţi să n-i se întâmple ceea ce alţii au hotărât deja pentru noi?

În următoarele patru săptămâni aştept reacţia voastră, a tuturor celor ce vor primii acest mesaj, referitoare la oportunitatea unui asemenea demers precum şi propuneri menite să ajute la obţinerea, selectarea şi sintetizarea celor mai bune comentarii ale participanţilor la forum.

Voi transmite acest mesaj nu numai prietenilor şi cunoscuţilor mei ci şi cât mai multor reprezentanţi ai celor patru puteri din stat cu speranţa că, unii dintre aceştia, într-un proces de conştiinţă, î-şi vor lăsa deoparte interesele personale şi se vor angaja, împreună cu noi, la punerea în aplicare a acestei idei.

Bi-lunar, sau în măsura timpului disponibil, voi posta pe forum diverse eseuri ce îşi propun să analizeze situaţii şi evenimente interne de actualitate în contextul realităţilor şi evoluţiilor externe, cu scopul de a identifica diferenţe şi similitudini utile în creionarea perspectivelor ce ne aştepată. Vor fi abordate şi evenimente internaţionale din domenii diverse cum ar fi cel financiar, comercial, politic, militar şi energetic, încercând să rezolvăm sistemul de ecuaţii al interdependenţei mondiale ce are printre necunscute şi performanţe şi evoluţii ale domeniilor similare din România. Analiza şi sinteza celor mai valoroase comentarii vor fi repostate pe blog

Referitor la profilul iniţiatorului acestui blog consider că următoarele date sunt suficiente: am 51 de ani, sunt inginer de aeronave, fost diplomat al României în străinătate, specialist în relaţii economice internaţionale şi comerţ exterior.

Vă mulţumesc pentru timpul consumat pentru citirea acestui mesaj, şi aştept cu interes comentariile voastre. Celor cărora citirea acestui mesaj l-i s-a părut o pierdere de timp, le cer scuze.

25 de comentarii:

 1. Nu poti face nimik. Romania s-a vandut la Uniune si basta. Daca poporul roman se da cu fundul de pamant (nu cred ca mamaliga explodeaza fara "focul" de care a avut nevoie si in '89) ne vinde Europa pe doi lei la rusi si ne ia si amaratele de rosii fara gust care usor usor sunt cam sint singurele de pe piata...Si oricum romanii au cam invatat gustul minunat al trailui cu mertzan si plasma TV, asa ca pune mana si munceste sa o duca mai bine Europaaa, ca ea e tatucul nostru de acum incolo (nu pot sa zic mamuca pentru ca nu lapte bem....)

  RăspundețiȘtergere
 2. Scenariul meu de nespecialist este unul dramatic pentru romani, dar se poate verifica istoric, din moment ce nu o data am trecut prin asa ceva: orbiti de "nevoile" cotidiene si de dorinta de a fi "cineva" (in sensul monden), romanul mediu isi cheltuie toata energia si avutia pe lucruri care nu dau un plus de valoare pentru viitor. Adica educatia, de pilda, sau cultura. Este chiar o rusine pentru un roman sa aiba macar un dram de cunoastere, este luat mai mereu in ras, pentru ca avutia materiala este telul nostru suprem. Din pacate, incepem sa ne dam seama din ce in ce mai mult de impotenta noastra ca stat si ca natie. Si facem ce stim mai bine, ne lamentam si...atat. Deocamdata. Pentru ca va exista, probabil, un moment de constientizare colectiva, ceva asemanator unei revolte, si va fi cineva care va putea sa aprinda o scanteie. Si cunoastem deja foarte bine spiritul revolutionarului roman. Daca avem noroc, nu se va ajunge la asa ceva, dar suntem foarte redusi cultural ca si natie, din pacate, si nu ne vom concentra deloc la ceea ce conteaza pentru noi toti ca si popor, ca si colectiv, nu suntem in stare sa facem asta intr-un bloc de locuinte, intr-un sat, darmite intr-o ditamai tara! Nu am reusit niciodata in istorie, decat pentru o perioada limitata de timp, sa avem si interesul grupului macar la nivelul interesului personal. Atunci se poate spune ca ne meritam soarta? Dupa ultimii 20 de ani, as spune ca da. Da, chiar daca exista ROMANI care au bun simt, desi nu sunt atat de multi precum ar trebui. Si acesti romani sunt palmuiti, la propriu, daca incearca sa atraga atentia cui merita. Bine ca exista internetul, ca sa putem macar sa ne cunoastem cei ce avem cei 7 ani de acasa. Poate iesi ceva bun de aici. Scuze daca nu am fost foarte coerent.

  RăspundețiȘtergere
 3. Citesc zi de zi presa romana si cea internationala. Ne asteapta vremuri grele, prieteni. Chiar foarte grele (vezi imprumutul FMI, scaderea dramatica a PIB etc.).Am ramas surpins sa gasesc acest blog.Traiesc in continuare cu impresia ca natia romana este una de superficiali, diletanti, demagogi samd. Nu ii cred pe romani in stare sa faca ce au facut tinerii francezi in suburbiile Parisului, de exmplu. Spiritul nostru mioritic ne invata sa intoarcem si celalalt obraz. Apoi, dupa ce luam si a doua palma, romanul spune: "las' ca e bine si asa...bine ca nu am luat trei". Imi este rusina cu se intampla la TV (in presa in general). Am un copil de 8 luni. Cum pot sa il cresc intr-o tara in care toata lumea o cauta pe Elodia si o ridica la rangul de vedeta pe Alina Plugaru??? Poate e momentul ca noi, cei care mai avem dram de cultura, educatie si bun simt sa facem ceva. Initiativa lui Catalin este extrem de bine venita. Sunt pentru a salva Romania. De romani. Si de conducatori.
  Am 28 de ani, la Revolutie aveam 8. Nu stiu exact cum a fost comunismul decat din carti. Dar stiu ca, desi sunt tanar, nu am experienta unei vieti traite, nu imi place ce vad in tara noastra.
  Doresc sa fac parte din acest grup (sau organizatie/comunitate) si nu pentru ca nu am ce face (sunt director de banca, sotia este profesor si muncim de dimineata pana seara). Dar trebuie facut ceva.
  Am fost prea lung. Sunt foarte multe de spus...
  Catalin, iti urez mult succes in demersul acesta...Ai in mine un sustinator!

  RăspundețiȘtergere
 4. remarcabil articolul;
  inca sper sa avem macar pe sfert curajul argentinienilor (dupa ce le-a intrat tara in colaps multumita FMI-ului), sa iesim in strada, sa ii luam de guler pe "ei", sa dam cu ei de pamant, si sa ne luam apoi soarta in propriile maini.
  din pacate, doar o anumita parte, minoritara a poporului va intelege si va fi capabila de asa ceva, caci cealalta parte, cealalta Romanie, grosul, cei multi, vor continua somnul in care sunt scufundati de sute de ani; dar asta e, vom face noi acest task si pt ei.

  RăspundețiȘtergere
 5. Buna initiativa, ma alatur ei cu bucurie!
  Este exact ceea ce trebuie in acest moment, coagularea unei societati civile. Nu sunt de acord cu eterna vaicareala( daca este sincera), specifica noua,ca nu suntem capabili, ca nu se poate face nimic etc.In mare masura vaicareala este intentionat lansata spre descumpanirea celor sovaielnici prin presa care este inevitabil un motor al societatii civile si este azi marele maestru al intoxicarii.Magarul si batul de care se face vorbire nu trebuie intelese ca pedeapsa(batul) si morcovul ca rasplata a magarului. Este vorba de cel ce sta in carca magarului cu un morcov legat de bat: magarul nu va ajunge niciodata la morcov, dar va merge consecvent in directia dorita de calaret. Asa se conduc masele in democratie. Nu este o critica, este o observatie lucida.
  As face o precizare, valabila pentru tot ceea ce spun:avem nevoie mai mult ca oricand de o minte lucida si agera pentru a intelege corect atat amenintarile cat si oportunitatile, chiar daca ambele sunt foarte bine ascunse.
  Voi sustine ideea ca pentru Romania este un moment greu dar crucial, care poate sa ne scufunde pentru totdeauna sau dimpotriva sa ne ridice cum n-am visat macar.
  Nu imi place critica si nu imi plac vaicarelile pentru ca ele sunt pe de o parte consumatoare inutile de energii si pe de alta parte sunt semnele clare ale impotentei.
  Deocamdata ma voi rezuma la a expune o teorie(ipoteza) spre dezbatere:Marii maestri papusari ai lumii au proiectat(pe la sfarsitul sec.19) acea Noua Oranduire Mondiala in termenii unei structuri mondiale de tip comunist;pentru a-i testa limitele si disfunctionalitatile, au lansat in cateva zone acest microb, l-au insamantat chiar si au tinut sub supraveghere organismele infectate(Rusia si blocul est-european, China si restul din zona, Cuba.Anul 1989 a fost, pentru ca trebuia sa fie, finalul acestui experiment cu mai multe variante de iesire, dar in esenta, nu cred ca s-a dorit un final sangeros cum a fost la noi. Criza, asa cum arata, nu este nici nesteptata nici itamplatoare, este o consecinta logica.Cetateanul occidental a fost indobitocit cu prea mult consum(tot ce este marketing creeaza nevoi, NU le satisface)iar cetateanul comunist infometat nici mai mult nici mai putin decat 1 generatie si jumatate a dat iama la consum sa recupereze si el tot ce a pierdut. Ambii au ajuns la fel: cu creierul innecat in osanza, dependenti de societate si de facilitatile ei, incapabili sa mai aiba reactii normale de adaptare. O masa de manevra si consum globalizata. De-acum trebuia sa vina practic de la sine Marele Comunism Planetar, in folosul celor ce l-au proiectat. Ceva s-a defectat, au aparut cativa nepoftiti care ar dori sa confiste victoria in folosul lor....
  Noi romanii,oricat de mici am fi sau ne-au facut altii sa credem c-am fi, am fost de cand ne stim un adevarat popor crestin, martirizat de alte neamuri care ne-au ravnit ba pozitia, ba avutiile din interiorul si de pe suprafata pamanturilor, ba pruncii si fetele. Ne-au atacat constant, ne-au tinut mai mereu sub ocupatie si cand am fost independenti ne-au condus de fapt cozile lor de topor.Ne-a fost greu dar asta ne-a tinut in forma, inclusiv comunismul lui Ceausescu. Ceea ce n-au reusit in atatea secole de amenintari sunt pe cale sa reuseasca acum...
  Nu putem fi atat de naivi sa credem ca politicul prin esenta sa, poate sau vrea sa faca ceea ce trebuie facut. O societate este ca un avion care are nevoie de o aripa politica si de o aripa civila, ambele la fel de mari si de puternice.Atunci cand este slabita aripa politica se cade in anarhie, iar cand este slabita aripa civila se cade in dictatura.Noi suferim crunt pentruca (de prea mult apetit politic), am lasat societatea civila in seama asa-zisilor formatori de opinie, aceesi de zeci ani mai mult sau mai putin intelectuali, care, e tot mai clar, sunt acele sinistre cozi de topor platiti sa cante aceesi melodie a politicii. Pe scurt, Romania zboara cu o singura aripa si ne miram ca este mereu furtuna..Darmite ca acum mai este si furtuna, pe bune...

  RăspundețiȘtergere
 6. Ce spui tu este adevarat dar si revoltator pentru orice intelectual roman.

  Te rog insa sa privesti lucrurile cu obiectivitate, din perspectiva istorica.

  Valahia sau Moldova nu au avut nici macar "privilegiul" de a fi incorporate in Imperiul Otoman. Secolele de vasalitate au condus la eliminarea (fizica, prin mazilire adica ucidere sau intemnitare la Istanbul)a elitei societatii.

  Suferim astazi in aceasta societate haotica, pe fondul absentei unei veritabile elite sociale.

  RăspundețiȘtergere
 7. E adevarat, tocmai de aceea, hai sa ne revoltam atat de tare incat sa punem osul la coagularea acestei elite, ca chiar avem de unde.trebuie sa citesc asta ca o alta scuza de a sta pe jale si a nu face nimic?

  RăspundețiȘtergere
 8. Interesant comentariu, Catalin.
  Ma gandesc daca nu cumva cadrerea Cortinei de Fier acum 20 de ani a fost necesara si utila pentru a amana criza care astazi a lovit sistemul capitalist.In momentul de fata nu au mai gasit piete de desfacere noi si castelul lor de nisip se zagltie din radacini.
  In ceea ce ne priveste impresia mea este ca decamdata, capitalismul nostru este vorba lui Maiorescu "forme fara fond", copiem de ici de colo fara nici o logica.

  RăspundețiȘtergere
 9. Cred ca o mare sansa suntem noi, tinerii. Am 19 ani si observ, poate nu cu aceeasi luciditate a domnului Catalin, situatia in care ne aflam.
  Aleg sa mentionez tinerii ca sansa intrucat si eu sunt tinar. Aleg tinerii pentru ca, facand parte din ei, cred ca pot face ceva, din mijlocul lor, cu ei.
  Din pacate, majoritatea tinerilor au preluat mentalitatea parintilor, mostenire comunista: "capul plecat sabia nu-l taie". De aceea se tace in Romania. De aceea romanii bobane in fata ghiseului/patronului si plang acasa.
  Tot ce a spus domnul Catalin despre Imparatul Rosu a fost adevarat. In '90 am mostenit o tara bogata, cu o infrastructura, industrie, comert, educatie, sanatate la cheie. Insa, cum era firesc, am mostenit dispretul statului fata de cetatean si dispretul cetateanului fata de stat. Pana cand, in Romania, nu vom avea o DEMOCRATIE adevarata... nu cred ca avem vreo sansa.
  Domnul Catalin vorbea despre postarea cate unei opinii, nuantari, solutii a problemelor cu care ne confruntam. Ca solutie, propun "incurajarea" cetatenilor inaintea statului. Ideea ca "Tu esti statul si faci cum iti spun eu, si nu invers". Desigul, nu la propriu, nu in sensul de "suveranitate in nume personal". Ci in sensul unei societati mult mai active si mai implicate in activitatile autoritatii publice. De aceea lucrurile merg asa bine in Germania, Austria si Elvetia, pentru a mentiona doar cateva. Pentru ca acolo cetateanul de rand are "tupeul" sa-si bage nasul in treburile statului. Iar cum statul reprezinta, de fapt, aparatul/mecanismul reprezentativ al nostru, vorbim despre interesul cetateanului in treburile "cetatii".
  Intr-o tara in care toata lumea tace, indura si bombane pe la colturi, evident ca nu putem face nimic. Intr-o tara in care delapidatorii sunt doar urechiati la TV si apoi pleaca linistiti acasa, in masinile lor de sute de mii de euro la domeniile lor de milioane de euro, obtinuti prin exersarea unor formidabile instincte afaceresti, bineinteles, asezate tacticos pe malurile pitoresti ale lacurilor tarii, devenite, astfel, peste noapte, proprietati public-private, normal ca niciodata nu vom ajunge nicaieri.
  Intr-o tara in care guvernul indatoreaza fiecare cetatean al tarii, de la noul nascut la octogenar, cu cate 1000$ fiecare, fara sa dea nici un fel de socoteala si injectand banii astia in venele groase si colesteroloase ale bancilor, pentru ca acestea mai apoi sa doneze sange parintilor lor de peste hotare, normal ca situatia va merge din rau in mai rau.
  Eu asta propun, ca una dintre masuri: educarea civica (proactiv-civica si nu servil-civica) a populatiei, incepand cu tinerii.

  RăspundețiȘtergere
 10. Din fericire pentru noi, încă suntem vazuţi ca o zonă a talentelor. Din păcate, talente ieftine. Sunt foarte multe corporaţii care au venit (şi încă mai vin) pentru a reduce costurile din zonele lor primare; industria outsourcingului încă ne plasează pe un loc 18 în lume ca şi profitabilitate.
  Din fericire, teatrele sunt tot mai pline. Generaţia noastră a început să-şi amintească ce înseamnă cultura. Din păcate avem mai multe scene cu manelişti şi fetuce tip Andre decât teatre.
  Din fericire, avem idei. Din păcate plecăm să le valorificăm în alte părţi. Pentru că, o parte din noi, nu cred în noi. Şi-au pierdut toate seturile de valori şi le caută în alte părţi. Din fericire, le vor regăsi în ţară. Din păcate, va fi prea târziu, iar noua generaţie nu va învăţa nimic din asta.
  Suntem într-o perioadă de căutare, de regăsire şi nu cred că putem să estimăm când vom fi finalizat tot acest proces. Din fericire, unii am luat contacte cu lumea prin Europa şi USA. Din păcate suntem puţini, iar diferenţele între zona urbană şi cea rurală sunt ireconciliabile în contemporaneitate.

  Problema noastră, a românilor, este aceea că nu luptăm doar cu "sistemul" nostru. Luptăm cu noi înşine, luptăm cu sistemul pe care tot noi l-am creat, luptăm şi cu cei de dincolo de sistemul nostru. Pentru ca facem parte dintr-un organism mult mai complex decât se întinde orizontul nostru vizual. Unii o numesc noua ordine mondiala.

  Aşadar... scule avem. Problema noastră este că suntem puţini, iar drumul foarte lung. Şi atunci ne punem întrebarea: dacă noi luptăm, când mai şi trăim? Sunt convins că aşa gândim mulţi dintre noi, absorbiţi de traiul zilnic de aşa natură încât uităm, deliberat sau nu de "the greater good". Am trecut de stadiul de balcanici. Suntem pur şi simplu, blissfully ignorant. Sau, cel puţin, încercăm să fim.

  RăspundețiȘtergere
 11. Toti aveti dreptate, dar vad ca in 2 saptamani au raspuns doar 10 oameni. Ce propuneri concrete aveti pentru a face ceva care sa aiba un impact cat de cat mai mare? In ultimul timp, observ ca din ce in ce mai multi oameni "normali" nu mai suporta situatia trista din Romania. Cum putem face sa influentam cumva lucrurile? Un lucru e clar: trebuie ceva bazat pe Internet, deoarece e singurul mediu care nu e controlat inca de politic.

  RăspundețiȘtergere
 12. Foarte interesant si al doilea material, dar "tara arde si babele (nostre) se piaptana"
  Oamenii nostri politici sunt preocupati de alegeri, cine iese presedinte, cum sa trag cat mai multe avantaje de la respectivul si alte asemenea chestii si tu Catalin vrei sa vorbesti de patriotism! Cui ? Lor , nu le pasa! Sa-si umple repede burta si contul si dupa noi potopul.Apropo de prezidentiale, mi-ar place sa gasesc pe lista de candidati un scriitor de marca, un academician , personalitati care sa reprezinte Romania in exterior si nu care sa controleze constructia unui pod sau de autostrazi, un presedinte reprezentativ. De ce nu o femeie? Va mai pun un citat din Eminescu si va las " Traind in cercul vostru stramt, norocul va petrece/ Iar eu in lumea mea ma simt nemuritor si rece"

  RăspundețiȘtergere
 13. Deci toti aveti dreptate, dar citandu-l pe Lenin:"Ce-i de facut !" si faptul ca tot el a spus "Sa va fereasca D-zeu de Burghezia Rosie" ajung la singura concluzie ca cu aceste blogguri facem in fapt un simplu onanism intelectual si aplicam globalizat acel "Loc de dat cu capul"pus la dispozitie de patronul Japonez pentru muncitorii lui pt a se defula si a se intoarce cuminti la vesnica roboteala de sclav.

  RăspundețiȘtergere
 14. Alexandru are dreptate ca toti au dreptate dar el are si mai mare dreptate :))
  Nu se rezolva nimic cu achiesari pe blog si felicitari pentru autor.
  Cum am mai comentat si la alt articol pe acest blog, spun ca daca cineva vrea sa faca ceva POATE sa faca, ARE ABSOLUT TOT CE II TREBUIE (informatii, acces la educatie, mijloace de comunicare ultra moderne si la indemana oricui, Internet, Cap, Maini si Picioare.
  Daca va tine domnilor, haideti sa ne intalnim!
  Opaaaa, cum, ce-am zis? Hmmm e mai complicat cu actiunea concreta. HAIDETI SA NE INTALNIM, SA VORBIM, PE LARG, CONCRET, SA PUNEM BAZELE UNEI MISCARI DE REZISTENTA sa zic asa impotriva "sistemului ticalosit"
  Oameni buni, e mai simplu decat credeti sa facem orice, absolut orice, totul esa ne dorim cu adevarat si sa facem ceva in sensul asta.
  Daca vreti si "puteti" hai sa stabilim cumva o modalitate prin intermediul autorului acestui blog, sa schimbam adresele de mail si sa stabilim "in private" niste intalniri in care sa discutam "mai pe larg".
  AR FI UN PRIM SEMN DE ACTIUNE IMPOTRIVA A CEEA CE SE INTAMPLA IN MOD EVIDENT!

  RăspundețiȘtergere
 15. CEVA CE NU INTELEGEM,

  NICI EU NICI TU,

  ESTE CUM AM LASAT,

  SA VINA PESTE NOI UN VAL,

  DIN CARE NU AM INVATAT NIMIC,

  SI DE SUTE DE ANI.

  PESTE ACEST POPOR,

  ALTE SI ALTE VALURI VIN,

  TOT MAI MARI,  SI PARCA DE LA UN TIMP,

  SUNTEM TOT MAI PUTINI,

  SI MA INTREB CINE VREA,

  SA SLABEASCA DE TOT,

  NEAMUL ROMANESC.  O MOLDOVA SARACITA,

  O MUNTENIE INVADATA DE CLANURI TIGANESTI,

  UN ARDEAL UNDE UNGURII PRIND PUTERE,

  O ROMANIE INVADATA DE RUSI,

  UN GUVERN PRO AMERICAN,SI ANTIROMANESC,

  O JUSTITIE SUB SEMNUL LUI DRACULA,

  O CORUPTIE MAI REA DECAT CIUMA,

  .........................................................

  NU NE RAMINE DECAT SA INVOCAM ,

  SPIRITUL STRAMOSILOR,

  SA-I CHEM PE EMINESCU, PE IORGA,

  STEFAN CEL SFANT, SAU VLAD TEPES,

  ...............................................................

  SA NE RUGAM LA DUMNEZEUE,

  SI SA RUGAM PE BATRANII CALUGARI DIN MANASTIRI,

  SA EXORCIZEZE DUHUL RAU,

  CE A PUS STAPANIRE PE NOI SI PE TARA. AMIN.

  RăspundețiȘtergere
 16. Pentru ca avem copii,pentru ca avem o datorie fata de ei, si fata de acesta tara, pentru ca nu suntem putini,pentru ca de vorbit multi stiu sa vorbeasca in Romania, propun ca fiecare din noi sa vina cu idei clare care sa salveze Romania.Pentru ca eu am scris si comentariu anterior, propun ca pe linga invocarea spiritelor strabunilor, pe langa rugaciuni sa venim cu propuneri, idei care sa trezeasca constiinta acestei natii, sa o educe si sa-i redea demnitatea.

  RăspundețiȘtergere
 17. Sunt si eu un tata de copil pentru care vreau sa fac ceva, orice, pentru a face partea asta de lume, Romania, un loc mai bun de trait. Recunosc insa ca daca nu aveam copil nu ajungeam sa am preocupari de genul asta. Si daca tot recunosc eu, sa recunoastem cu totii ca sunt multi oameni care nu isi pun probleme de genul asta pentru ca: nu sunt constienti ca pot schimba ceva, nu ii intereseaza sa schimbe (e o alternativa si sa analizezi sistemul si sa te schimbi tu, sa te adaptezi), nu stiu ce este aceea o democratie, stiu prea bine ce este democratia si vor ceva mai bun, etc...
  Avand o situatie privilegiata ca om care am fost si nepasator si pasator fata de lumea din jurul meu, propun sa incurajam cumva simtul civic. Sa facem marketing. De exemplu, uneori, ca sa vanda un produs, vanzatorul trebuie sa te faca sa crezi ca ai nevoie de el cu toate ca tu nu stii de la inceput asta. Asadar, e bine de stiut si promovat faptul ca participarea la activitati civice duce la dezvoltarea personalitatii proprii, crearea de prietenii noi si de multe ori sincere, cresterea respectului de sine prin sentimentul ca realizezi ceva foarte important, o mai buna intelegere a sistemului, etc.

  Am citit in eseu ca a fost trimis si la "cativa reprezentanti ai celor patru puteri in stat" in eventualitatea unui proces de constiinta. Cred ca aici abordarea este total gresita, si nu pentru ca acei reprezentanti nu ar avea procese de constiinta ci pentru ca chiar daca ar avea, tot nu ar face ceva pentru binele comun. De ce? Pentru ca binele comun nu o sa vina mai apoi sa il rasplateasca in nici un fel pe el personal. NU! Reprezentantii puterilor din stat, caci din acesti oameni este format tot sistemul, trebuie sa fie atinsi cu presiuni din partea noastra (manifestatii, actiuni media, petitii, procese, etc) astfel incat aceste presiuni publice sa ajunga sa cantareasca la fel de greu ca si presiunile: finantatorilor de campanii electorale, sefului nepotist, lumii interlope, etc. In acel moment, "reprezentantul" nostru va avea un interes propriu sa faca si un lucru bun -> interesul va fi acela de a slabi presiunea maselor si va trebui educat prin perseverenta ca asa ceva nu poate obtine decat daca face lucrurile si pe placul maselor, nu doar al celorlalti.

  Si chiar daca ajungem aici, si facem presiuni, analizam sistemul si ne dam seama ca ceva tot nu merge. Nu merge din cauza incompetentei. Problema asta nu trebuie tratata, ci eliminata. O societate nu va putea sa obtina prin presiuni publice transformarea unui incompetent in competent. Ce va putea obtine insa este ca prin presiunea sa sa faca functiile de "reprezentant al puterii in stat" insuportabile pentru incompetenti astfel incat acestia sa plece singuri din sistem la un moment dat.

  Mai sunt legile, in tara asta, care are nevoie de atatea actualizari si completari, si in care legiferatorii (parlamentarii nostrii dragi) trag chiulul. Problema nu este la ei, ci la noi. Noi, ca popor dam dovada ca nu ne intereseaza de ce fac ei acolo in Parlament, si ei raspund cu aceeasi moneda. Eu propun ca niste oameni care lucreaza in domeniul juridic, si se pricep la formulari, sa faca conceapa o lege pentru usurarea "uzului de arma" de catre politie, astfel incat sa nu mai fie timorati saracii cand sunt probleme. Initiativa asta ar trebuie de exemplu sa o aiba niste sefi din ministerul de interne, care ar trebui sa sesizeze ca e nevoie de asa ceva, sa faca o propunere de lege si sa o trimita la parlament. Ei bine, poate din cauza incompetentei, poate din altele, lucrul asta nu se intampla si aici ar putea interveni societatea civila. Sa zicem insa ca apare societatea civila si face legea si o trimite la Parlament. Nu este suficient; ea trebuie sustinuta, si pentru asta trebuie sa marsaluiasca lume cu pancarde in fata Parlamentului zile la rand, sa fie mediatizata si constientizata presiunea de catre "domnii" din Parlament. Asa ar mai fi sanse.

  Ma opresc aici, altfel risc sa scriu mai mult decat era in eseul original :)

  RăspundețiȘtergere
 18. VAD CA NIMENI NU VINE CU IDEI CLARE DE SALVARE A ROMANIEI.SA NU MAI SCRIEM DE DRAGUL DE A FI CITITI.ARTICOLUL ESTE BINE ELABORAT, BINE DOCUMENTAT, DAR NU SALVEAZA ROMANIA.

  SA FACEM CEVA CARE SA EDUCAM ACEST POPOR. SA ANIHILAM PRESA MURDARA, SA TRZIM CONSTIINTA NATIONALA, SA NE INTOARCEM LA RADACINI SI SA VEDEM UNDE AM GRESIT.

  RăspundețiȘtergere
 19. IDEEA DE A NE INTALNI ESTE BUNA. DAR EU AM ALTA IDEE. SA GASIM UN SPONSOR SI SA SCOATEM UN ZIAR EXACT CU ACEST TITLU.FIECARE DIN NOI POATE SA SCRIE ARTICOLE CARE DACA VOR AVEA VALOARE SI GREUTATE, VOR FI PUBLICATE IN ZIAR. NICI NU ESTE NEVOIE SA NE CUNOASTEM , NU DE ALTA DAR IN SCURT TIMP VOR FI SUTE APOI MII DE AUTORI.

  RăspundețiȘtergere
 20. AM DESCOPERIT DOAR ACUM ACEST BLOG SI AM CITIT CONTINUTUL SAU. FOARTE BUN SI PERTINENT ! REACTIILE = COMENTARIILE = IMPLICIT ADEZIUNILE LA IDEI ARATA INSA CAT DE PUTINI ROMANI VA IMPARTASESC OPINIILE. ACEASTA POPULATIE ESTE NASCUTA SI FORMATA PENTRU VAICAREALA SI HOTIE NU PENTRU ACTIUNE ! O OARECARE SCHIMBARE VA FI POSIBILA PARTIAL, NUMAI ATUNCI CAND EA VA FI DIN NOU HOTARITA SI ORGANIZATA DE MARILE PUTERI MONDIALE, CA INTOTDEAUMA IN ISTORIA ROMANIEI ! DIN INTERIOR NU S-A FACUT NICIODATA SI NU SE VA FACE NICIODATA NIMIC MARET ! ACESTA-I ADEVARUL ! IN REST, NE PUTEM ILUZIONA CAT DORIM ! NU COSTA NIMIC !

  RăspundețiȘtergere
 21. CLASA POLITICA NU ESTE IN FALIMENT , DECI POPORUL ROMAN, DOARME IN CONTINUARE.

  CITESC ULTIMUL COMENTARIU SI NU SUNT DE ACORD. TOT CE S-A FACUT MARET IN ACEASTA TARA ESTE NUMAI DIN INTERIOR. TOATA ISTORIA NOASTRA , TOT TRCUTUL ACESTEI TARI ESTE MARET. VETI SPUNE CA MULTE ALTE STATE AU O ISTORIE MAI BOGATA, UN TRECUT MAI MARET. ASTA PENTRUCA NU NE CUNOASTEM NICI TARA , NICI ISTORIA. NOI AVEM INSA CEVA APARTE SI RAR FATA DE EI. O CREDINTA IN DUMNEZEU DE VEACURI.AM CONSTRUIT MAI MULTE BISERICI DECAT CASTELE, AM VENIT SPRE VIATA RELIGIOASA MAI MULT DECAT ALTE POPARE. CINE SE POATE LAUDA CU UN BRANCOVEANU ? SACRIFICIUL LUI ENORM NU A FOST PENTRU TIMPUL LUI CI PENTRU TIMPUL NOSTRU.AR TREBUI SA NE TREZIM, ARE DREPTATE CATALIN , ACUM PANA NU VOM DEVENI NISTE ZOMBI.

  RăspundețiȘtergere
 22. LA MULTI ANI TARA MEA. LA MULTI ANI ROMANI.
  DUMNEZEU FIE CU NOI TOTI. SALVAREA NOASTRA DE LA EL VA FI.

  RăspundețiȘtergere
 23. DACA PATRU COMENTARII SUNT ALE MELE, DACA DIN CELE RAMASE FIECARE A SCRIS CATE DOUA CEL PUTIN ,REZULTA CA SUNTEM ZECE COMENTATORI PENTRU ROMANIA.
  ESTE BINE ? ESTE RAU ?
  E DE PLINS, E DE RAS.

  RăspundețiȘtergere
 24. NICI EU NICI VOI , NICI MULTI CA NOI NU MAI SIMT DE LA UN TIMP NIMIC.PARCA NU MAI SUNT EU, PARCA DORM UNDEVA DEPARTE PE O ALTA PLANETA, DIN ALTA GALAXIE SI AM UTAT CINE SUNT SI DE UNDE AM VENIT.

  BLAZAREA ASTA DE UNDE VINE?

  RăspundețiȘtergere
 25. Solutie ar fi organizarea de jos a eco comunitati rurale si urbane bazate pe legea satelor secuiesti, cea mai democratica forma de organizare cunoscuta pana acum bazata pe meritocratie. Totusi sanse de succes real ar fi numai daca comuntatile s-ar organiza la nivel globa fiindca nu ai cum sa faci fata unei puteri globale prin raspunsuri locale.
  Sistemul stravechi si traditional de organizare in zecimi condusi de un zecar altruit si neplatit, zecimile organizate in comunitati de 4-5 zecimi, iar comunitatile in cartiere a functionat deosebit de eficient in anii treizeci la Cluj. Era o organizare total apolitica, dar care prin coeziune avea un cuvant greu de spus in viata oraselor. Astfel de comunitati rurale si urbane ar trebui interconectate.

  RăspundețiȘtergere